Rasterdata

In de eenvoudigste vorm bestaat een raster uit een matrix van cellen (of pixels) die is georganiseerd in rijen en kolommen (een raster), waarbij elke cel een waarde bevat die informatie vertegenwoordigt, zoals hoogte. Rasters zijn bijvoorbeeld digitale luchtfoto's, afbeeldingen van satellieten, digitale foto's of gescande kaarten.

Thematische gegevens bevatten informatie die iets weergeven van een bepaald thema, zoals landgebruik of bodem. Continue gegevens zijn hoogte of spectrale gegevens zoals satellietbeelden en luchtfoto’s.

Voorbeelden van datasets met rasterdata:

 

AHN3 kaart
AHN3 bewerkt

AHN3 als een lidar/laz bestand
AHN3 als een lidar/laz bestand