Rasterdata

In de eenvoudigste vorm bestaat een raster uit een matrix van cellen (of pixels) die is georganiseerd in rijen en kolommen (een raster), waarbij elke cel een waarde bevat die informatie vertegenwoordigt, zoals hoogte. Rasters zijn bijvoorbeeld digitale luchtfoto's, afbeeldingen van satellieten, digitale foto's of gescande kaarten.

Thematische gegevens bevatten informatie die iets weergeven van een bepaald thema, zoals landgebruik of bodem. Continue gegevens zijn hoogte of spectrale gegevens zoals satellietbeelden en luchtfoto’s.

Voorbeelden van datasets met rasterdata:

TOPraster datasets met schaalniveau’s 1:25.000 t/m 1:1000.000
PDOK Luchtfoto
– Actueel Hoogtebestand AHN1, AHN2 en AHN3.

AHN3 bewerkt

AHN3 als een lidar/laz bestand