818 resultaten gevonden

Landelijke wandelroutes

Dataset

Landelijke wandelroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Wandelnet

Luchtfotolabels

Dataset

Luchtfoto wegenlabels en wegenassen, bedoeld als overlay voor de PDOK luchtfoto. Dit n.a.v. een wens op de PDOK Ideawall. Op basis van data uit de OpenStreetMap. Opdrachtgever: PDOK.

CBS Vierkantstatistieken 100m

Dataset

Het bestand CBS Vierkantstatistieken 100m bevat statistische gegevens per 100m x 500m vierkant. Met ingang van november 2017 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid met gegevens over o.a. demografie, woningen, energie en sociale zekerheid.

Drone no-fly zones

Dataset

Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. 

Geografische Namen (INSPIRE geharmoniseerd)

Dataset

INSPIRE Geografische Namen themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT), geproduceerd en beheerd door het Kadaster. 

Luchtfoto / Landelijke Voorziening Beeldmateriaal (Gesloten)

Dataset

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend.

Potentiekaart Omgevingswarmte

Dataset

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. 

Potentiekaart Reststromen

Dataset

De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven.