380 resultaten gevonden

Ruimtelijke plannen

Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. 

NAP info

Overzicht van de ligging van publicabele NAP-peilmerken in Nederland. Voor elke peilmerk is naast de NAP-hoogte onder andere de meetdatum, een omschrijving van de locatie en de X- en Y-coördinaat van het merk in het Rijksdriehoekstelsel (RD) gegeven.

CBS Aardgas- en elektriciteitslevering

Deze dataset bevat Aardgas- en elektriciteitslevering t.b.v. de Nationale Energieatlas

Landelijke wandelroutes

Landelijke wandelroutes, geleverd vanuit de Landelijke Routedatabank van Stichting Wandelnet

Liander elektriciteitsnetten

Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2018

Het bestand is specifiek ten behoeve van de rapportage voor de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater opgebouwd uit door CBS opgevraagde data van diverse waterbeheerders.

Beschermde Gebieden - Cultuurhistorie (INSPIRE geharmoniseerd)

In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets.

Spoorwegen

Deze service bevat de spoorverbindingen, inclusief kilometreringspunten, stations en overwegen.

Luchtfotolabels

Luchtfoto wegenlabels en wegenassen, bedoeld als overlay voor de PDOK luchtfoto. Dit n.a.v. een wens op de PDOK Ideawall. Op basis van data uit de OpenStreetMap. Opdrachtgever: PDOK.