Datasets

151 datasets

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

BRO GeoTOP (GTM)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Natura 2000

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

NOVEX gebieden

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Wetlands